המדריך לפרל בעברית

גירסת PDF להדפסה


תוכן עניינים

פרק 1: מילות פתיחה

1 למה פרל?
2 למי המאמר מיועד?
3 איך לומדים את השפה הזאת?
4 מה אני צריך כדי לתכנת בפרל?
5 תנאי רישיון
6 אז בואו נתחיל כבר

פרק 2: סוגי משתנים והגדרתם

1 כללי
2 הגדרה ספונטנית
3 הגדרת משתנה מקומי
4 משתנים סקלריים
5 מערכים
6 טבלת האש
7 הקשרים ומשתנים
8 תוכנית דוגמא

פרק 3: מבני בקרה

1 ביטויים בוליאניים
2 פקודת if וניגזרותיה
3 פקודת while
4 לולאת for
5 פעולות על תנאי
6 תוכנית דוגמא

פרק 4: טיפול במחרוזות

1 אופרטורים של מחרוזות
2 מחרוזות ומשתנים
3 ביטויים רגולריים
4 פקודת התאמת מחרוזת
5 פקודת החלפה
6 חלק ממחרוזת
7 מציאת מיקום בתוך מחרוזת
8 חיבור מחרוזות
9 חיתוך שורה חדשה
10 סיכום מחרוזות
11 תוכנית דוגמא

פרק 5: פונקציות והוראות

1 משתני ברירת מחדל
2 כתיבת פונקציות
3 הוראות לקומפילר
4 תוכנית דוגמא

פרק 6: טיפול בקבצים

1 הכוונת קלט\פלט
2 משתנה מטיפוס קובץ
3 פתיחת קובץ
4 אופרטור <>
5 כתיבה לקובץ
6 סגירת קובץ
7 אבל הקובץ שלי הוא
8 תוכנית דוגמא

פרק 7: מודולים

1 כללי
2 שימוש במודולים
3 מודולים כאובייקטים
4 מודולים פופולריים
5 תוכניות דוגמא

פרק 8: אינטרנט

1 הקדמה
2 פרוטוקול HTTP על קצה המזלג
3 המודול CGI
4 טפלייטים
5 דפים משולבי קוד
6 ומה עוד

פרק 9: עברית בפרל

1 הקדמה
2 מושגי יסוד
3 יוניקוד
4 חזרה לפרל
5 זרימת טקסט
6 זהירות - הגדרות
7 ביטויים רגולריים
8 תוכנית דוגמא

פרק 10: תרבות וסביבה

1 מלחמות דת
2 גישה
3 שיתוף ורשיונות
4 גרסאות של פרל

פרק 11: מידע נוסף ועזרה

1 למה צריך עוד מידע
2 ספרים
3 רשימות תפוצה
4 ערוצי צ'אט באינטרנט
5 התיעוד
6 פרקי קריאה

פרק 12: סיכום

1 תודות
2 ביבליוגרפיה
3 על מסמך זה

גירסת PDF להדפסה

לכל שאלה אתה מוזמן לפנות לרשימת התפוצה פרל ישראל

נכתב ע"י שמואל פומברג - כל הזכויות שמורות
מהדורה ראשונה: 20.09.2003
מהדורה שניה: 20.5.2008
שיפוץ קוסמטי ותיקונים: 30.2.2010

מונה כניסות WebCounter